ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα, δημοσιεύσεις των διδασκόντων για ερευνητικά θέματα και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών/τριών, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα (ύλη εξετάσεων, αρχεία παρουσιάσεων, ανακοινώσεις και εργασίες φοιτητών/τριών).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων του ΠΜΣ στα "Πληροφοριακά Συστήματα" Τμήμα Μερικής Φοίτησης για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 έχει ξεκινήσει. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(20/04/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018  
(08/03/2017 )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18  
(07/03/2017 )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
(07/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟΜΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16  
(02/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΝ Κ. Χ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
(01/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΛΟΥΚΑ_ΣΕΙΡΑ 2015-16  
(21/02/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017  
(21/02/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Σ." - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(20/02/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΣΕΙΡΑ 2015-16  
(09/02/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16  
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ